Content on this page is marketing communication

Bloomberg: A $91 Billion Asset Manager Dumps Exxon, Chevron on Climate

- Storebrand warns more divestments from oil could follow

Published 24.08.2020 by Lars Erik TaraldsenRead the full story at Bloomberg

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.