Content on this page is marketing communication

Investment Europe: Investors support Baltic cleanup through new bond issue

Nordic investors have highlighted a new fixed income instrument designed to support the cleanup of the Baltic Sea, one of the most poluted parts of the world's oceans.

Published 25.01.2019 by Jonathan Boyd

Read the full story at Investment Europe

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.