Content on this page is marketing communication

Hymans Robertson: Thoughts from an Investment Manager

The complexity and uncertainty around climate science needs to be reflected and accounted for in a suitable investment solution, says Henrik Wold Nilsen, Senior PM, Storebrand Asset Managmeent.

Published 09.03.2020 by Henrik Wold Nilsen

Read the full story at Hymans Robertson

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.